Reglement

Algemeen

Startnummers

Aan iedere ploeg wordt een startnummer toegekend, bestaande uit het teamnummer (bijv. 124) gevolgd door het nummer van de individuele deelnemer (bijv. 124-1 t/m 124-6). LET OP: in verband met de tijdregistratie ALTIJD in de volgorde 1 t/m 6 starten! Lees de informatie over de chips (punt 2 wedstrijdreglement) goed door!

Afhalen startnummers

Vanaf 10.30 uur op het wedstrijdsecretariaat. Je ontvangt in een tas:

 • startnummers (6 per ploeg)
 • 6 x 4 veiligheidsspelden
 • Tasuki (estafettesjerp)
 • envelop met chips en informatie over het parcours

Mutaties

Wijzigingen in de ploeg moet je door middel van het mutatieformulier of per e-mail (ekidenzwolle@gmail.com) ons zo snel mogelijk laten weten of bij het afhalen van de startnummers doorgeven.

Kleedruimte

De kleedruimte kan beperkt zijn. We raden daarom aan om kleding in de auto te leggen.
De organisatie stelt zich NIET aansprakelijk voor verlies of diefstal. Geef waardevolle spullen in bewaring aan een begeleider.

Parkeren

Er is beperkt parkeerruimte in de directe omgeving van de atletiekbaan, Kijk naar de borden en volg de aanwijzingen van de parkeerwachters op. Kom indien mogelijk op de fiets!

Herstart

Rond 15.30 uur zullen alle (6e) lopers die nog aan de laatste afstand moeten beginnen, op aangeven van de scheidsrechter, tegelijk van start gaan om uitlopen van het programma te voorkomen.

Wedstrijd

Uiteraard wensen wij je een prettige en sportieve wedstrijd.
Gedurende de wedstrijddag dien je de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de Ekiden 2016 geschiedt op eigen risico. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of schade in welke vorm dan ook.

Alcohol

Het is niet toegestaan om zelf alcoholische dranken mee te nemen het terrein op.

Wedstrijdreglement 23e Ekiden Zwolle

 1. Iedere ploeg ontvangt 6 startnummers, voorzien van de extra nummers 1 t/m 6. De startnummers dienen duidelijk zichtbaar aan de voorzijde bevestigd te worden. Gebruik hiervoor steeds 4 veiligheidsspelden. De reclametekst mag NIET worden weg gevouwen.
 2. Iedere team ontvangt een tweetal genummerde LEENCHIPS voor de tijdregistratie. Lopers dienen deze chips onderling uit te wisselen. De eerste loper draagt na te zijn gefinisht de chip over aan de derde loper. De tweede loper aan de vierde loper, de derde loper aan de vijfde loper en de vierde loper aan de zesde loper. De chip dient aan de veter van een van de schoenen te worden bevestigd voor de juiste tijdregistratie. Indien de chip op een andere wijze wordt meegedragen wordt je tijd niet juist geregistreerd. Na afloop van de wedstrijd levert de teamcaptain de chips samen met de Tasuki (zie punt 3) in bij de wedstrijdorganisatie. Mocht je onverhoopt de chip niet inleveren, stuur deze dan binnen 1 week naar AV PEC 1910, Urksteeg 1, 8031 LL Zwolle. Per niet tijdig ingeleverde chip wordt € 5,00 aan het betreffende team in rekening gebracht.
 3. In plaats van een estafettestokje wordt gebruik gemaakt van een TASUKI. Dit is een lint, waarvan 1 uiteinde in een lus eindigt. Tijdens het lopen wordt de TASUKI kruislings over de schouder (zichtbaar op het lichaam) gedragen, waarbij het losse uiteinde door de lus wordt gehaald. NIET KNOPEN!! Het in de hand houden van de TASUKI tijdens het lopen is niet toegestaan en kan tot diskwalificatie leiden.
 4. De TASUKI wordt in het aangegeven WISSELVAK met de hand doorgegeven aan de volgende loper. Het startnummer van deze loper wordt omgeroepen via de geluidsinstallatie. De betreffende loper krijgt vanaf dat moment toegang tot het wisselvak om te wachten op zijn of haar teamgenoot.
 5. De EKIDEN afstand (42,195 km) moet door 6 verschillende lopers worden afgelegd. De afstanden zijn 5-10-5-10-5-7,195 km. De afstanden  zijn exact gemeten door de Atletiekunie. Na de start van de eerste 5 km wordt eerst 1 hele ronde op de baan gelopen. Het keerpunt van de 5 km wordt tussentijds verplaatst.
 6. Getracht wordt om voor elke loper de gelopen tijd te registreren. Maar de eindtijd van het team blijft natuurlijk het belangrijkst.
 7. Op het parcours wordt met borden de laatste 2 km, 1 km en 500 meter naar de finish aangegeven.
 8. Begeleiding met fietsen, of meelopen met de deelnemers, is NIET toegestaan. Je hindert daarmee de andere lopers op het parcours en diskwalificatie van het begeleide team is mogelijk.
 9. De deelnemers van de ploegen die eindigen als 1e, 2e of 3e ontvangen resp. de gouden, zilveren en bronzen medaille.
 10. De categorie Wedstrijdteams bestaat uit prestatiegerichte teams. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen dames- en herenteams. Een wedstrijdlicentie of lidmaatschap van de Atletiekunie is niet verplicht.
 11. Gemengde wedstrijdteams zijn toegestaan. Deze worden ingedeeld in de categorie Wedstrijdteams Mannen.
 12. Teams in de categorieën Bedrijven, Zorginstellingen en Onderwijsinstellingen mogen per team maximaal 2 externe lopers afvaardigen.
 13. Teams in de categorie Onderwijsinstellingen mogen bestaan uit leerlingen, docenten of een mix daarvan.
 14. De organisatie behoudt zich het recht voor om teams in een andere categorie in te delen als daar naar het oordeel van de organisatie aanleiding toe is. Betreffende teams worden daarover ingelicht.
 15. In alle overige gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Zwolle, mei 2015