Informatie ABC

Aansprakelijkheid
Deelname aan de avPec Ekiden 1910 Zwolle geschiedt op eigen risico. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of schade in welke vorm dan ook. Bij onverhoopte afgelasting vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Aantal teams
Om een gezellige, verantwoorde en veilige wedstrijd te kunnen organiseren laten we maximaal 200 teams toe.

Kosten
De kosten voor inschrijving bedragen €70,- per team. Voor de jeugd Ekiden is dit €12,- per team.

Afhalen startnummers
Vanaf 8.30 uur verkrijgbaar op het wedstrijdsecretariaat op vertoon van je inschrijfbewijs.
Teams ontvangen in een tas:
– startnummers (6 per team)
– 6 keer 4 veiligheidsspelden
– Tasuki (estafettesjerp)
– 2 chips (niet voor de jeugd Ekiden)

Alcohol
Het is niet toegestaan eigen alcoholische dranken mee te nemen het wedstrijdterrein op.

Begeleiding
In verband met de veiligheid en het hinderen van deelnemers is begeleiding van teamleden op het parcours (te voet of met enig ander vervoermiddel) niet toegestaan. Eventuele overtredingen kunnen leiden tot diskwalificatie van het betreffende team.  Uitzondering hierop is de laatste (6e) loper. Die mag op de atletiekbaan door zijn teamgenoten worden vergezeld zodat zij gezamenlijk als team finishen.

Categorieën
Zie categorieën

Douchegelegenheid
Av PEC 1910 beschikt over beperkte douchegelegenheid. Geef kleding en/of waardevolle spullen in bewaring aan een teamgenoot of begeleider. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

Drinkpost
Er is standaard geen drinkpost aanwezig. Bij bijvoorbeeld hoge temperaturen kan de wedstrijdorganisatie alsnog besluiten een drinkpost in te richten.

Herstart
Rond 16.00 uur zullen alle (6e) lopers die nog aan de laatste afstand moeten beginnen, op aangeven van de scheidsrechter, tegelijk van start gaan om uitloop van het programma te beperken.

Inlichtingen
Vind je het antwoord op je vraag niet op de website? Neem dan contact op met de organisatie.

Inschrijven
De inschrijving is geopend t/m 31-03-2024. Inschrijven kan via Inschrijfformulier avPEC Ekiden 1910 Zwolle 7 april 2024 (inschrijven.nl)

Kleedruimtes
Av PEC 1910 beschikt over beperkte kleedruimte. Geef kleding en/of waardevolle spullen in bewaring aan een teamgenoot of begeleider. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

Medische begeleiding
Op het parcours zijn professionele medische begeleiding (Rode Kruis) en meerdere AED’s aanwezig.

Mutaties
Zie mutaties

Parcours
Zie parcours

Parkeren
Er is beperkt parkeerruimte in de directe omgeving van de atletiekbaan. Let op de borden en volg altijd de aanwijzingen van de politie en parkeerbegeleiders op. Kom indien mogelijk op de fiets!

Starttijd
De U8/U9 (pupillen mini. C) starten om 10.00u, de U10/U12 (pupillen A. B) om 10.45u.  Het startschot voor alle eerste lopers van de Ekiden klinkt om 12.30 uur.

Start & finish
Alle eerste lopers in de verschillende categorieën starten tegelijk op de atletiekbaan om 12.30 uur. Finishen gebeurt in het wisselvak. Lopers 1 tot en met 5 geven in het wisselvak daarbij de Tasuki (sjerp) over aan de volgende loper. Lopers moeten er zelf voor zorgen op tijd in het wisselvak aanwezig te zijn in afwachting van hun teamgenoot. De laatste loper mag op de atletiekbaan door zijn teamgenoten worden vergezeld zodat zij gezamenlijk als team finishen.

Startnummers
Aan iedere ploeg wordt een startnummer toegekend, bestaande uit het teamnummer (bijv. 124) gevolgd door het nummer van de individuele deelnemer (bijv. 124-1 t/m 124-6). Let op: in verband met de tijdregistratie altijd in de volgorde 1 t/m 6 starten!

Tasuki
In plaats van een estafettestokje wordt gebruik gemaakt van een Tasuki. Dit is een lint, waarvan één uiteinde in een lus eindigt. Tijdens het lopen wordt de Tasuki kruislings over de schouder (zichtbaar op het lichaam) gedragen, waarbij het losse uiteinde door de lus wordt gehaald.

Tijdregistratie
Ieder team ontvangt een tweetal genummerde chips voor de tijdregistratie te leen. Lopers dienen deze chips onderling uit te wisselen. De eerste loper draagt na te zijn gefinisht de chip over aan de derde loper. De tweede loper aan de vierde loper, de derde loper aan de vijfde loper en de vierde loper aan de zesde loper. De chip dient aan de veter van één van de schoenen te worden bevestigd voor de juiste tijdregistratie. Indien de chip op een andere wijze wordt meegedragen wordt de tijd niet juist geregistreerd.
Na afloop van de wedstrijd levert de teamcaptain de chips samen met de Tasuki in bij het wedstrijdsecretariaat. Mocht je onverhoopt de chip(s) niet inleveren, stuur deze zo snel mogelijk naar AV PEC 1910, Urksteeg 1, 8031 LL Zwolle.

Tijdslimiet
Zie ‘herstart’

Waardevolle spullen 
Geef waardevolle spullen en kleding in bewaring aan een teamgenoot of begeleider. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

Wisselen
Zie ‘Start & finish’