Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement AvPec Ekiden Zwolle

 1. Iedere ploeg ontvangt zes startnummers, voorzien van de extra nummers 1 t/m 6. De startnummers dienen duidelijk zichtbaar aan de voorzijde bevestigd te worden. Gebruik hiervoor steeds vier veiligheidsspelden. De reclametekst mag niet worden weg gevouwen.
 2. Iedere team ontvangt een tweetal genummerde chip voor de tijdregistratie te leen. Lopers dienen deze chips onderling uit te wisselen. De eerste loper draagt na te zijn gefinisht de chip over aan de derde loper. De tweede loper aan de vierde loper, de derde loper aan de vijfde loper en de vierde loper aan de zesde loper. De chip dient aan de veter van een van de schoenen te worden bevestigd voor de juiste tijdregistratie. Indien de chip op een andere wijze wordt meegedragen wordt je tijd niet juist geregistreerd. Teams waarvan de laatste loper deelneemt aan de herstart ontvangen op dat moment een derde chip. Na afloop van de wedstrijd levert de teamcaptain de chips samen met de Tasuki (zie punt 3) in bij de wedstrijdorganisatie. Mocht je onverhoopt de chip niet inleveren, stuur deze dan zo snel mogelijk naar AV PEC 1910, Urksteeg 1, 8031 LL Zwolle.
 3. In plaats van een estafettestokje wordt gebruik gemaakt van een Tasuki. Dit is een lint, waarvan 1 uiteinde in een lus eindigt. Tijdens het lopen wordt de Tasuki kruislings over de schouder (zichtbaar op het lichaam) gedragen, waarbij het losse uiteinde door de lus wordt gehaald. Niet knopen!! Het in de hand houden van de Tasuki tijdens het lopen is niet toegestaan en kan tot diskwalificatie leiden.
 4. De Tasuki wordt in het aangegeven wisselvak met de hand doorgegeven aan de volgende loper. Finishen gebeurt in het wisselvak. Lopers 1 tot en met 5 geven in het wisselvak daarbij de Tasuki (sjerp) over aan de volgende loper. Lopers moeten er zelf voor zorgen op tijd in het wedstrijdvak aanwezig te zijn in afwachting van hun teamgenoot.
 5. De gehele afstand afstand (42,195 km) moet door 6 verschillende lopers worden afgelegd. De afstanden zijn respectievelijk 5, 10, 5, 10, 5 en 7,195 kilometer.
 6. Getracht wordt om voor elke loper de gelopen tijd te registreren. Maar de eindtijd van het team blijft natuurlijk het belangrijkst.
 7. Op het parcours wordt met borden de laatste 2 kilometer, 1 kilometer en 500 meter naar de finish aangegeven
 8. In verband met de veiligheid en het hinderen van deelnemers is begeleiding van teamleden op het parcours (te voet of met enig ander vervoermiddel) niet toegestaan. Eventuele overtredingen kunnen leiden tot diskwalificatie van het betreffende team. Uitzondering hierop is de begeleiding van de laatste loper. Deze mag op de atletiekbaan door zijn teamgenoten worden vergezeld zodat zij gezamenlijk als team finishen.
 9. De categorieën Wedstrijd Mannen en Wedstrijd Vrouwen bestaat uit prestatiegerichte teams. Een wedstrijdlicentie of lidmaatschap van de Atletiekunie is niet verplicht.
 10. Gemengde wedstrijdteams zijn toegestaan. Deze worden ingedeeld in de categorie Wedstrijd Mannen.
 11. De organisatie behoudt zich het recht voor teams in een andere categorie in te delen als daar naar het oordeel van de organisatie aanleiding toe is. Betreffende teams worden daarover ingelicht.

In alle overige gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Zwolle, maart 2017