Deelnemers 22e Ekiden steunen Jeugdsportfonds Zwolle

Teams die zich inschrijven voor de 22e Ekiden Zwolle steunen met hun deelname het Jeugdsportfonds Zwolle. De organisatie van de Ekiden schenkt per deelnemer €1,- aan dit goede doel. In totaal dus €6,- per team. Teams kunnen bij hun inschrijving kiezen dit bedrag te verhogen met een eigen vrijwillige bijdrage.

Jeugdsportfonds ZwolleHet jeugdsportfonds
Ieder kind moet kunnen sporten. Dit is het motto van het Jeugdsportfonds. Maar sporten kost geld. Voor veel ouders is dit geen probleem maar voor veel anderen een enorme drempel. Als het over sporten gaat, biedt het Jeugdsportfonds een extra kans. Het Jeugdsportfonds Zwolle biedt namelijk kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen de mogelijkheid om lid te worden van een Zwolse sportvereniging.

Het Jeugdsportfonds Zwolle is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 16 jaar die in Zwolle wonen. Een aanvraag voor een bijdrage vanuit het Jeugdsportfonds kan worden aangevraagd door een intermediair. Bijvoorbeeld een medewerker van een consultatiebureau, de leerkracht of interne begeleider, de (school)arts, een maatschappelijk werker of een (jeugd)hulpverlener. De intermediair is dus professioneel betrokken bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere en heeft inzicht in de gezinssituatie.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op http://zwolle.jeugdsportfonds.nl/ of neem contact op met Thijs Keuper
op telefoonnummer 06 5212 9413 of via consulent.zwolle@jeugdsportfonds.nl.